KARTING MAGAZINE NOV 2012  
Part number: KM1112 

Price exc vat £4.20 
KARTING MAGAZINE NOV 2012