KARTING MAGAZINE NOV 2008  
Part number: KM1108 

Price exc vat £4.20 
KARTING MAGAZINE NOV 2008